KPS

Kemahiran Proses Sains (KPS)

1.    Memerhati
2.    Mengelas
3.    Mengukur Dan Menggunakan Nombor
4.    Membuat Inferens
5.    Meramal
6.    Berkomunikasi
7.    Menggunakan Perhubungan Ruang Dan Masa
8.    Mentafsir Maklumat
9.    Mendefinisikan Secara Operasi
10.  Mengawal Pembolehubah
11.  Membuat Hipotesis
12.  Mengeksperimen

Tiada ulasan:

Catat Ulasan