Sikap Saintifik & Nilai Murni

SIKAP  SAINTIFIK DAN NILAI MURNI

 1. Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.
2. Jujur dan tepat dalam merekod danmengesahkan data.
3 Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu perkara.
4. Bertangungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar.
5. Menyedari bahawa sains merupakan salah satu cara untuk memahami alam.
6. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat.
7. Menghargai keseimbangan alam semula jadi
8. Berhemah tinggi dan hormat menghormati.
9. Menghargai sumbangan sains dan teknologi
10. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan
11. Berfikiran kritikal dan analitis.
12. Luwes dan berfikiran terbuka.
13. Baik hati, kasih sayang dan ikram.
14. Bersifat objektif.
15. Sistematik
16. Bekerjasama
17. Adil dan Saksama.
18. Berani Mencuba
19. Berfikir Secara Rasional
20. Yakin dan berdikari.

3 ulasan: